Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp

Thông báo: Công bố lịch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Dự kiến) (10/10/2016 )
10/10/2016
Thông báo: V/v Thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH-CĐ, LTCQ
14/10/2016
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 11/10/2016

 Bổ sung các sinh viên học học phần thay thế tốt nghiệp, cụ thể như sau:

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH LỚP GHI CHÚ
1 B12DCCN109 Nguyễn Thùy Dương 15/12/94 D12HTTT1 Lớp 2
2 B12DCDT056 Nguyễn Văn Chính 30/8/94 D12ĐTMT Lớp 2
3 B12DCDT089 Hoàng Xuân Trung 10/10/94 D12XLTH Lớp 2
4 B12DCDT092 Đào Duy Tùng 12/12/94 D12XLTH Lớp 2
5 B12DCPT086 Nguyễn Thị Thắm 22/1/94 D12TTDPT Lớp 2
6 B12DEPT020 Phạm Đức Mạnh 5/1/94 E12TTDPT Lớp 2
7 B12LDCN210 Nguyễn Danh Tuyên   L12CN5 Lớp 3
8 B14LDVT016 Nguyễn Văn Định 17/9/93 L14VT Lớp 4
9 B14LDVT054 Phan Văn Thái 14/10/93 L14VT Lớp 4
10 B12DCVT057 Phạm Văn Hào 17/12/94 D12VT2 Lớp 4
11 B12DCVT105 Vũ Tiến Dũng 16/8/93 D12VT3 Lớp 4
12 B12DCVT103 Ngô Trung Đức 13/3/94 D12VT3 Lớp 4
13 B12DCVT110 Vũ Việt 3/10/94 D12VT3 Lớp 4
14 B12DCVT120 Nguyễn Tùng Lâm 22/1/94 D12VT3 Lớp 4
15 B12DCVT124 Vũ Hoàng Nam 26/9/94 D12VT3 Lớp 4
16 B12DCVT129 Lê Minh Quý 23/8/94 D12VT3 Lớp 4
17 B12DCVT132 Nhữ Văn Sơn 23/9/94 D12VT3 Lớp 4
18 B12DCVT143 Lê Sỹ Việt 19/7/93 D12VT3 Lớp 4
19 B12DCVT303 Nguyễn Văn Giáp 22/9/94 D12VT7 Lớp 4
20 B12DCVT312 Vũ Văn Hưu 6/5/94 D12VT7 Lớp 4
21 B12DCVT339 Nguyễn Thành Trung 22/12/94 D12VT7 Lớp 4
22 B14LDCN001 Phạm Thế Anh 18/7/91 L14CNPM Lớp 5
23 B14LDCN013 Nguyễn Thị Hằng 18/8/92 L14CNPM Lớp 5
24 B14LDCN017 Lương Thị Huệ 27/12/92 L14CNPM Lớp 5
25 B14LDCN024 Phạm Thùy Linh 25/2/92 L14CNPM Lớp 5
26 B14LDCN038 Nguyễn Đức Tốt 4/10/92 L14CNPM Lớp 5
27 B14LDCN049 Đặng Thị Xuân 12/10/93 L14CNPM Lớp 5
28 B12DCCN403 Nguyễn Chí Song Thanh 27/7/94 D12CNPM6 Lớp 5

———————————————————————————————————————————————————

Ngày 10/10/2016

Công bố thời khóa biểu học tập các môn thay thế tốt nghiệp,  danh sách sinh viên các lớp thay thế tốt nghiệpcụ thể sinh viên download file kèm.

Bổ sung TKB và danh sách học môn thay thế tốt nghiệp các lớp Chất lượng cao (E12CN, E12PT), Liên thông (L14CN, L14VT).

—————————————————————————————————————————

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp

 

Kính gửi:       Các lớp sinh viên học kỳ cuối: D12CN, D12VT, D12DT, D12 PT, L14CN, L14VT

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017; căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành về việc học các học phần chuyên môn  thay thế thuộc khối kiến thức tốt nghiệp cho các ngành đào tạo đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ;

Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học và thi một số học phần chuyên môn để tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ (Học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp), cụ thể:

1.      Đối tượng: Chỉ những sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập cuối khóa mới được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp, cụ thể:  Sinh viên của các khóa: D12CN, D12VT, D12DT, D12 PT, L14CN, L14VT  nếu không làm đồ án khóa luận tốt nghiệp phải học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp. Riêng các lớp E12PT, E12CN, phòng Giáo vụ sẽ thông báo kế hoạch sau.

2.      Sinh viên hệ đại học bắt buộc phải học: 6 TC; Riêng sinh viên D12VT bắt buộc phải đăng ký online (đăng ký trên hệ thống) để chọn môn học thay thế. Thời gian đăng ký từ

8 h ngày 6/10/2016 đến 17h ngày 7/10/2016.

3.      Sinh viên của các ngành khác căn cứ danh sách lớp, TKB chủ động lập kế hoạch học tập (không phải đăng ký).

4.      Sinh viên thuộc các khóa LT12, LT13 học theo học chế tín chỉ nhưng chưa tích lũy đủ khối kiến thức tốt nghiệp, căn cứ vào danh mục các môn học trong đợt này, làm đơn gửi phòng Giáo vụ (văn phòng một cửa) trước ngày 7/10/2016  để phòng Giáo vụ xem xét và bố trí;

5.      Thời gian học: Bắt đầu từ 10/10/2016-Theo thời khóa biểu; Lịch thi phòng Giáo vụ sẽ công bố sau

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên  trên phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Giáo vụ; ĐT: 0438547797

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách bổ sung học phần thay thế tốt nghiệp (11/10/2016)

DS Lớp học phần thay thế tốt nghiệp (11/10/2016)
Danh sách sinh viên L14VT. L14CN
Thời khóa biểu học phần thay thế tốt nghiệp (10/10/2016)