Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ hè 2015-2016

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 9/2016
30/09/2016
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 10/2016
07/10/2016
Show all
Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ hè 2015-2016
Phòng Giáo vụ thông báo:

 

Cập nhật điểm học kỳ hè năm học 2015-2016, đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống Quản lý đào tạo để kiểm tra kết quả. Nếu có thắc mắc về điểm đề nghị sinh viên  làm đơn tại bộ phận giao dịch Một đến hết ngày  12/10/2016.

Các sinh viên khóa D12 khối kỹ thuật, các sinh viên L14VT, L14CN nếu đủ điểm làm đồ án tốt nghiệp (sau khi cập nhật điểm học kỳ hè) Không có nguyện vọng làm đồ án đề nghị làm đơn xin chuyển sang học phần thay thế tốt nghiệp nộp tại bộ phận giao dịch Một cửa đến hết 17h00 ngày 10/10/2016 để được xem xét, giải quyết.

Trân trọng ./.