Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, CNTT (lớp L14VT, L14CNTT)

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 10/2016
07/10/2016
Thông báo: Công bố lịch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Dự kiến) (10/10/2016 )
10/10/2016
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH

khóa 2014 ngành VT, CNTT (lớp L14VT, L14CNTT)

Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, trên cơ sở hướng dẫn của Học viện về việc thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp hệ liên thông đào tạo theo học chế tín chỉ;  Căn cứ kết luận tại Biên bản họp của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 07.10.2016, Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2014 ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông và Công nghệ thông tin như sau:

1.      Điều kiện được đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

Sinh viên đã hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp cuối khóa, không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập. Sinh viên đủ điều kiện sẽ đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo 2 hình thức là: Làm khóa luận tốt nghiệp (Đạt mức điểm tích lũy do Hội đồng xét ĐKDT tốt nghiệp Học viên xét) hoặc Học và thi một số học phần chuyên môn thay thế,cụ thể:

·      Sinh viên hệ Liên thông được xét làm Đồ án tốt nghiệp nếu đạt 2 yêu cầu sau:

–          Điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4-hệ tín chỉ đạt từ 2,75 trở lên.

–          Không nợ quá 8 tín chỉ của những học phần không phải là tiên quyết của KLTN.

·      Các trường hợp đủ điều kiện còn lại phải học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp theo kế hoạch của phòng Giáo vụ.

– Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp nếu có nhu cầu có thể chuyển sang học và thi các học phần thay thế (SV làm đơn đề nghị và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 12.10.2016) .

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp do còn nợ học phần thực tập tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã trả nợ xong...

– Danh sách sinh viên được thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp và hình thức tương ứng xem tại website http://localhost/giaovu.

2.      Kế hoạch và hình thức thực hiện:

– Sinh viên được làm ĐATN liên hệ với Văn phòng các Khoa chuyên môn để được hướng dẫn, phân nhóm và đăng ký thực hiện Khóa luận  theo sự hướng dẫn của Khoa và theo kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để chủ động thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

7/10/2016