Thông báo: V/v Thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH-CĐ, LTCQ

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp
13/10/2016
Thông báo: Danh sách và TKB học Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Học Viện
18/10/2016
Show all
Về việc thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH-CĐ, LTCQ cơ sở HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định 195/QĐ-HV ngày 29/2/2016 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức  thu học phí năm học 2016-2017 và thu khác từ đào tạo cho các hệ/ trình độ đào tạo của Học viện.

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2016-2017 của các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa  2012, 2013; 2014;2015 Liên thông Cao đẳng- Đại học chính quy khóa 2014; 2015.

Học viện thông báo Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

1. Mức  thu học phí

Áp dụng theo Quyết định 195/QĐ-HV ngày 29/2/2016 của Giám đốc Học viện (Phụ lục kèm theo)

2.Các khoản thu khác

–  Tiền KTX (đối với sinh viên ở KTX B2 và B5): 170.000đ/sv/tháng x 5 tháng = 850.000 đồng/sv.

3.Thời gian thu: Từ 10/10/2016 đến 05/11/2016

Sau ngày 05/11/2016 , những sinh viên chưa nộp học phí mà không có đơn xin gia hạn nộp học phí với lý do chính đáng, có xác nhận của Chính quyền địa phương và được Lãnh đạo Học viện phê duyệt sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

4. Hình thức thu:

Nộp tiền mặt: Sinh viên nộp học phí tại bộ phận Kế toán- Văn phòng giao dịch một cửa

– Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà  Nội

Nội dung ghi rõ: Học phí kỳ ….. của sinh viên: ………, Lớp: ……., Mã sinh viên:………..

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán – Văn phòng giao dịch Một cửa để được giải đáp (ĐT: 04.33.113.166).

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục