Thông báo: Danh sách và TKB học Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Học Viện

Thông báo: V/v Thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH-CĐ, LTCQ
14/10/2016
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo D13DT
26/10/2016
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách và TKB học Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Học Viện
– Đối tượng: Bao gồm các sinh viên khuyết tật được miễn học phần thực hành đang học tập tại Học viện
– Trong trường hợp sinh viên trùng lịch với lịch học lý thuyết, đề nghị liên hệ với giảng viên để được sắp xếp hợp lý
Trân trọng ./.
Tải về: