Thông báo V/v: Đăng ký ôn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 2014, 2015 hệ Đại học Chính quy

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần thay thế Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế khóa 2015
01/04/2019
Thông báo V/v: Đăng ký học phần làm KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
08/04/2019

Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2014, 2015

Căn cứ Kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015 của Học viện và kế hoạch thi chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2019 (dự kiến thi đầu tháng 5/2019). Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I là đơn vị trực thuộc Học viện, thông báo mở lớp ôn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho các sinh viên khóa 2014, 2015 hệ chính quy chưa đạt chuẩn Tiếng Anh như sau:

+ Thời gian: từ thứ Hai, ngày 08/04/2019.   Số buổi ôn: 10 buổi. Với các ca/kíp học cụ thể, linh động theo nguyện vọng của sinh viên. Cụ thể:

  • Lớp 1: Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu (các buổi tối)
  • Lớp 2: Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy (các buổi tối)
  • Lớp 3: Thứ Bảy, Chủ Nhật (ban ngày)

+ Địa điểm: Phòng 401 nhà A1

+ Giảng viên, nội dung ôn tập: Bao gồm các giảng viên trong và ngoài Học viện có năng lực chuyên môn cao. Nội dung ôn tập bám sát chương trình và đề cương tiếng Anh chuẩn đầu ra theo quy định của Học viện.

+ Học phí: 1.650.000 đ/sinh viên. Nếu đăng ký theo nhóm từ 05 người trở lên,  mức học phí là 1.485.000 đ/sinh viên.

Sinh viên đăng ký nguyện vọng trực tiếp trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn từ tài khoản cá nhân (vào trang QLĐT à chọn mục Đăng ký môn học à Nhập mã Nguyện vọng đăng ký ở cuối trang và Lưu) theo các mã nguyện vọng lớp học từ ngày 02/04-07/04/2019 sau:

  • Lớp 1: TA_CDR1
  • Lớp 2: TA_CDR2
  • Lớp 3: TA_CDR3

Thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ:

+ Phòng Đào tạo Hướng nghiệp – Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I

+ P. 403 – Nhà A1  –   Điện thoại: 0243.3560074 – 0918.20.11.77

+ Email        : nguyenvan.it121@gmail.com

+ Website    : http://open.ptit.edu.vn

Trân trọng thông báo./.