Thông báo V/v: Thay đổi thời gian phổ biến, tập huấn đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Thông báo: V/v Nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2019
11/04/2019
Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: D15QT, D15KT, D15MR, L17QT, L17KT (16/4/2019)
18/04/2019

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy

 

Theo thông báo số 36/TB-GV ngày 09/04/2019 của Phòng Giáo vụ, việc phổ biến, tập huấn đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy sẽ tổ chức vào sáng thứ 7 (20/04/2019) tại hội trường A2, song do buổi sáng cùng ngày, Học viện có sử dụng hội trường A2 để tổ chức cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin 2019”, vì vậy buổi tập trung phổ biến sẽ được bắt đầu vào 14h00 ngày Thứ 7  (20/04/2019) tại hội trường A2.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên biết và yêu cầu sinh viên có mặt tham gia buổi phổ biến, tập huấn đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng!

Tải về: Toàn văn thông báo