Thông báo V/v: Đăng ký học phần làm KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Thông báo V/v: Đăng ký ôn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 2014, 2015 hệ Đại học Chính quy
02/04/2019
Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 4/2019
09/04/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Thực hiện thông báo của Hội đồng xét điều kiện làm Khóa luận, học các học phần thay thế Tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy kháo 2015 – khối ngành Kinh tế, Phòng Giáo vụ  thông báo tới các Sinh viên đủ điều kiện thực hiện xác nhận việc đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp như sau:

Sinh viên đăng nhập trên hệ thống qldt, đăng ký học học phần Khóa luận tốt nghiệp từ 10h00 ngày 08/04/2019 đến 17h00 ngày 10/04/2019.

Các trường hợp Sinh viên không đăng ký sẽ bị xử lý học vụ theo quy định.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.