Thông báo: V/v Nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2019

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2019-2020
09/04/2019
Thông báo V/v: Thay đổi thời gian phổ biến, tập huấn đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020
18/04/2019

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1

                    – VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

                    – CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY –

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện.

– Căn cứ Thông báo của Học viện về việc nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2019.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2019 như sau: 1. Nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương:

1. Từ ngày thứ Bảy 13/04/2019 đến hết ngày thứ Hai 15/04/2019.

2. Nghỉ lễ dịp ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động: Từ ngày thứ Bảy 27/04/2019 đến hết ngày thứ Tư 01/05/2019.

Đối với các lớp có lịch học trong các ngày nêu trên, đề nghị Giảng viên liên hệ phòng Giáo vụ (anh Trương Mạnh Giáp – 0912.957.381) để bố trí lịch dạy, học bù. Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên biết để cùng phối hợp triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng thông báo!