Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 9/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2015
13/09/2019
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Công nghệ đa phương tiện
16/09/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 9/2019.
Các trường hợp thắc mắc liên hệ trực tiếp cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ (tầng 1-A1, 02438547797) trong giờ hành chính trước ngày 19/09/2019 để được giải quyết.
Trân trọng ./.
Tải về: