Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm Tiếng anh đợt 1 năm học 2019-2020 của khóa 2014, 2015, 2016

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Kỹ thuật điện tử
11/09/2019
Thông báo V/v: Triệu tập sinh viên D18KT đăng ký chuyên ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA
12/09/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên được xét chuyển đổi điểm tiếng Anh đợt 1 – HK1 năm học 2019-2020 của khóa 2014, 2015, 2016.
Các trường hợp thắc mắc liên hệ trực tiếp cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ (tầng 1-A1, 02438547797) trong giờ hành chính trước ngày 17/09/2019 để được giải quyết.
Trân trọng ./.
Tải về: