Thông báo VV: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2019 – Cơ sở Hà Nội

Thông báo V/v: Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh, Khóa 2019
10/09/2019
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Kỹ thuật điện tử
11/09/2019

Căn cứ Quy định tạm thời về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/9/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện quy định về đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy,

Nhằm phân loại, bố trí lớp học Tiếng Anh phù hợp với trình độ của sinh viên, Học viện tổ chức thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào các lớp đại học hệ chính quy Khóa 2019. Cụ thể:

  1. Đối tượng thi kiểm tra: Sinh viên đại học chính quy Khóa 2019 – Cơ sở Phía Bắc.
  2. Hình thức thi kiểm tra:
  • Bài thi dạng thức TOEIC, gồm 2 kỹ năng: Nghe, Đọc.
  • Tổng thời gian làm bài 120 phút.
  1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi kiểm tra:
  • Thời gian: Ngày 28 và 29/9/2019.
  • Địa điểm: Tòa nhà A2 – Cơ sở đào tạo Hà Đông – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
  1. Lịch thi và Danh sách phòng thi: Sinh viên xem trực tiếp trên web http://qldt.ptit.edu.vn từ tài khoản cá nhân (Mục Xem lịch thi). 
  2. Lưu ý: Sinh viên xuất trình CMND/ thẻ CCCD và thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

 Các thắc mắc nếu có, sinh viên liên hệ Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (tầng 1-A1, phòng Tổ chức thi – tầng G -A2) để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng ./.