Thông báo: Danh sách sinh viên D16 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2019-2020
21/05/2020
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Quản trị kinh doanh..
26/05/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên khóa 2016 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020. Cụ thể sinh viên dowload file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên D16 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020