Thông báo V/v: Kế hoạch Kỳ thi phụ – Học kỳ 1 (2019-2020)

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2019-2020
15/05/2020
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2019-2020
21/05/2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

– Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2019-2020;

Phòng Giáo vụ thông báo Kế hoạch thi kỳ thi phụ – Học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể:

– Thời gian thi: từ 30/05 đến 07/06/2020.

– Chi tiết lịch thi sinh viên xem tại trang QLĐT (mục Xem Lịch thi lại): http://qldt.ptit.edu.vn

– Sinh viên nộp lệ phí thi lại tại phòng TCKT (Văn phòng 1 cửa) trước ngay 30/05/2020.

– Các thắc mắc về danh sách dự thi, xin đổi ca thi… sinh viên liên hệ Trung tâm khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục (phòng 115 – tầng 1 – A1).

Phòng Giáo vụ thông báo tới các giảng viên, sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!