Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và các sinh viên khóa trước học trả nợ
14/05/2020
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016-2021 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT
15/05/2020

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy đang trong thời gian học tập tại cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.
  2. Thủ tục, thời gian thực hiện:
  • Sinh viên làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên theo mẫu gửi kèm, nộp lệ phí tại Phòng TCKT (Văn phòng một cửa) sau đó nộp đơn có dán ảnh tại Phòng Giáo vụ (Bàn số 1 – Văn phòng một cửa).
  • Mức lệ phí: 50.000 đ/thẻ.
  • Thời gian nộp đơn: Từ 18/05/2020 đến 27/05/2020.
  • Thời gian trả thẻ: trong tháng 06/2020.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!

 

Tải về: Toàn văn thông báo + Mẫu đơn