Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2019-2020 theo chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, cao đẳng, liên thông Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Bố trí phòng học phục vụ sinh viên học tập trực tuyến tại Học viện từ tuần 19 (từ ngày 04/05/2020)
05/05/2020
Thông báo V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 18/5/2020 Cơ sở đào tạo Hà Nội
11/05/2020

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-HV ngày 12/06/2019 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2019-2020;

Căn cứ quyết định số 646/QĐ-HV ngày 14/08/2019 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các mức thu đào tạo khác năm học 2019-2020;

Căn cứ thông báo số 634/TB-HV ngày 29/8/2019 về việc thông báo mức thu đào tạo lớp chất lượng cao nội bộ năm học 2019-2020;

Căn cứ thông báo số 266/TB-HV ngày 16/04/2020 về việc hỗ trợ học phí do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, học kỳ II năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2019-2020 của các lớp Đại học, Cao đẳng, liên thông chính quy khóa 2016; 2017; 2018, 2019; và học lại các lớp từ khóa 2018 trở về trước;

Học viện thông báo về việc thu học phí và học lại, học cải thiện điểm kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

  1. Mc thu hc phí và học lại, học cải thiện điểm:

Mức thu học phí áp dụng theo Quyết định số 453/QĐ-HV ngày 12/06/2019 của Giám đốc Học viện (Phụ lục kèm theo).

Mức thu học lại, học cải thiện điểm áp dụng theo Quyết định số 646/QĐ-HV ngày 14/08/2019 của Giám đốc Học viện.(phụ lục kèm theo).

  1. Đối tượng sinh viên và mc h trợ học phí do nh hưởng ca đại dch covid-19.

Đối tượng được hỗ trợ học phí: Sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và đào tạo song bằng trong thời gian đào tạo theo quy định được hỗ trợ học phí kỳ II năm học 2019-2020 đối với các môn học đăng ký lần đầu .

Mức hỗ trợ học phí: Tương đương 5% mức thu học phí kỳ II năm học 2019-2020.

  1. Thi gian thu: Từ 08/05/2020 đến 25/05/2020.

Sau ngày 25/05/2020, những sinh viên chưa nộp học phí mà không có đơn xin gia hạn nộp học phí với lý do chính đáng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

  1. Hình thức thu:

*Đối với khóa 2015 trở về trước (2012;2013;2014; 2015): thực hiện thu tiền qua ngân hàng theo cách 2.

*Đối với khóa 2016; khóa 2017; 2018,2019: thu học phí qua ngân hàng

Hướng dẫn nộp tiền:

Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng sẽ trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:

  • Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
  • Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).

Cách 2: Sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B14DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D14CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ II năm 2019-2020;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

Sinh viên có thể tra cứu học phí và học lại kỳ II năm học 2019-2020 phải nộp tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166).

Tải về: Thông báo thu học phí kỳ 2 năm 2019-2020