Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016-2021 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020
14/05/2020
Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2019-2020
15/05/2020

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện,

– Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2016-2021 khối ngành kỹ thuật.

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức Thực tập tốt nghiệp, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp của các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016-2021 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT) như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên ĐHCQ các khóa 2016-2021 và các khóa trước chưa đạt học phần thực tập, các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT.
 1. Khung thời gian:
 • Thời gian đăng ký thực tập online: 22-25/06/2020.
 • Hướng dẫn, tổ chức cho SV đăng ký thực tập (1 buổi tại HT số 2): Thứ 3,4 (30/06, 01/07/2020 tùy từng ngành).
 • Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công (06 tuần): từ 10/8-20/9/2020.
 • Tổ chức đánh giá kết quả thực tập: 21/09 – 27/9/2020.
 • Xét, công bố kết quả xét ĐKDT tốt nghiệp, làm ĐA/KL tốt nghiệp, học các học phần tốt nghiệp: 05/10 – 11/10/2020
 • Tổ chức giao ĐA/KL tốt nghiệp, đăng ký lớp học và thi các học phần chuyên môn tốt nghiệp: 12/10 – 18/10/2020
 • Thực hiện ĐATN, học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp (10 tuần): 19/10 – 27/12/2020.
 • Bảo vệ ĐA/KL tốt nghiệp: 04/01 – 18/01/2021

Chi tiết Khung kế hoạch đối với từng ngành theo các Phụ lục gửi kèm.

 • Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (thầy Nguyễn Hải Nam, 0243.854.7797) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tải về:

Toàn văn thông báo + kế hoạch thực tập