Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020

Thông báo: DSSV khóa 2015 trở về trước dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2020 (tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020)
28/08/2020
Thông báo: V/v Phòng chống dịch Covid-19 – Học kỳ 1 năm học 2020-2021
01/09/2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 khối ngành kinh tế (D16TT, D16QTDN, D16TMDT, D16KT, D16IMR, D16PMR)  dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 8/2020 như sau:

Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2016 khối ngành kinh tế đã hoàn thành các học phần tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Các sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (học lại/học cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2019-2020) sẽ được đưa vào danh sách xét lần 2 sau khi được cập nhật điểm (dự kiến tháng 10/2020).

Các trường hợp thắc mắc về điểm, bổ sung hồ sơ, nợ học phí đề nghị nộp đơn và hoàn thành các nội dung trên trước 16h00 ngày 25/08/2020 để được xem xét giải quyết, nộp đơn tại P. Giáo vụ – Ô số 1; P.TCKT – Ô số 10 văn phòng Một cửa. Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.

Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

D16 KINH TE XET DKTN T8.2020 (ngày 19/08/2020)

DSSV D16 Kinh tế đủ điều kiện tốt nghiệp (Cập nhật 28/08/2020)