Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T8/2020)
14/08/2020
Thông báo: DSSV khóa 2015 trở về trước dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2020 (tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020)
28/08/2020
Show all
Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020, cụ thể:
1. Đối tượng: Sinh viên các khóa đăng ký học kỳ phụ năm học 2019-2020;
2. Thời gian: Từ 06/09 đến 20/09/2020 (Thi vào ngoài giờ hành chính: các buổi tối ngày thường; ngày thứ 7, chủ nhật).
3. Lịch thi chi tiết của cá nhân, sinh viên xem tại hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn.
4. Các thắc mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ, tầng 1-A1 (email: nthieu1@ptit.edu.vn, điện thoại: 0243.854.7797)
5. Các vấn đề liên quan đến thủ tục hoãn thi, chuyển đổi ca thi, danh sách dự thi… sinh viên liên hệ Trung tâm KT&ĐBCLGD tầng G-A2 hoặc phòng 115-A1.
Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên có liên quan được biết và thực hiện.
Trân trọng!