Thông báo: DSSV khóa 2015 trở về trước dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2020 (tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020)

Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
24/08/2020
Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020
28/08/2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2020 (tháng 8/2020) cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học, liên thông CĐ-ĐH chính quy các khóa 2015 trở về trước đã trợ nợ môn học như sau:

Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến hết học kỳ 1 năm học 2019-2020: Đã đăng ký xét tốt nghiệp online vào tháng 8 năm 2020.

Các trường hợp thắc mắc về điểm, bổ sung hồ sơ, nợ học phí đề nghị nộp đơn và hoàn thành các nội dung trên trước 16h00 ngày 24/08/2020 để được xem xét giải quyết, nộp đơn tại P. Giáo vụ – Ô số 1 văn Phòng Một cửa.. Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.

Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

DSSV Dự kiến xét TN T8.2020 (19/8/2020)

DSSV dự kiến xét tốt nghiệp, các trường hợp thiếu hồ sơ, nợ học phí không được xét đợt này (cập nhật 28/8/2020)