Thông báo: V/v Phòng chống dịch Covid-19 – Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020
28/08/2020
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021
03/09/2020

Học viện thông báo:

Ngày  01/09/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông đã họp và thảo luận về các công tác phòng dịch khi đón sinh viên học tập trở lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 (từ ngày 07/09/2020).

Cụ thể như sau: Sinh viên download file kèm.

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên để phòng chống dịch bệnh.

Trân trọng ./.

Tải về: Toàn văn thông báo của Học viện