Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học – miễn thi các học phần tiếng Anh, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông Báo: Xử lý kết quả đăng ký môn học, học kỳ 1 (2020-2021) đối với các sinh viên hệ ĐHCQ còn nợ học phí từ học kỳ 2 (2019-2020) trở về trước – Cơ sở đào tạo Hà Nội
14/09/2020
Thông báo V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D17ĐT
28/09/2020
Căn cứ hồ sơ đăng ký xét miễn học -miễn thi các học phần tiếng Anh của sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo:
  1. Danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học – miễn thi các học phần tiếng Anh, học kỳ 1 năm học 2020-2021 (kèm theo)
  2. Các trường hợp nộp đơn nhưng chưa có phiếu điểm kèm theo.
Các trường hợp thắc mắc đề nghị liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ (tầng 1- A1, điện thoại: 0243.8547796) trước 17h00 ngày 21/09/2020 để được giải đáp. Sau thời gian trên, phòng Giáo vụ sẽ cập nhật điểm và hủy đăng ký môn học học kỳ 1 (2020-2021) đối với các học phần tiếng Anh được miễn tương ứng của sinh viên.
Trân trọng!
Tải về: