Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2020

Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2019-2020
08/09/2020
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 08.2020
10/09/2020

                   Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 637/KH-KT&ĐBCLGD ngày 08/09/2020 của Học viện về việc tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo Kế hoạch tổ chức đăng ký và dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

1- Đối tượng và trình độ thi

  • Đối tượng:

Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2014, 2015, 2016 chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định và sinh viên đã tham dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh từ đợt 3 năm 2018 của Học viện có nguyện vọng thi lại các kỹ năng chưa đạt.

  • Trình độ thi:

–  Sinh viên hệ đại học (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ Bậc 3 (B1);

–  Sinh hệ đại học chất lượng cao thi Tiếng Anh trình độ Bậc 4 (B2);

2- Hình thức thi

–  Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

–  Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.

3- Kế hoạch tổ chức thi

  • Đăng ký dự thi: Từ 12h00 ngày 21/09/2020 đến 24h00 ngày 27/09/2020. Cụ thể:

– Sinh viên thi đủ 4 kỹ năng: Đăng ký dự thi online tại hệ thống QLĐT (Mã đăng ký: CHUAN_TA) .

– Sinh viên thi lại các kỹ năng chưa đạt: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD (Phòng 115A1- Cơ sở đào tạo Hà Đông) (Mẫu đơn kèm theo).

  • Phí dự thi: 200.000 đ/sinh viên. Sinh viên nộp phí dự thi từ ngày 15/09/2020 đến ngày 30/09/2020 tại Văn phòng giao dịch Một Cửa (Phòng TCKT).
  • Thời gian thi (dự kiến): Ngày 10 và 11/10/2020.
  • Danh sách dự thi: được thông báo chính thức tại Website của Học viện: http://portal.ptit.edu.vn/ttkt trước thời gian thi 5 ngày.

Lưu ý: Các sinh viên không nộp phí dự thi sẽ không được dự thi hoặc không được công nhận kết quả thi.

Trân trọng!

 

 Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn