Thông báo: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) khóa 2020

Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên chính quy Đại học khóa 2013-2014-2015-2016
26/10/2020
Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D17DT và D18PT
02/11/2020

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) – Đợt 1 cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2020. Cụ thể:

  1. Đối tượng tập trung:

– Toàn thể sinh viên các lớp: ĐH chính quy khóa 2020 các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật Điện–Điện tử, Công nghệ Đa phương tiện, Truyền thông Đa phương tiện.

  1. Thời gian:

11h00 thứ Tư, 04/11/2020 đối với các Lớp: D20CN1,2,3,4,7,8,11,12-B; D20AT1,2 -B; D20VT3,4-B; D20DT3,4-B. D20PT3,4-B; D20TT1,2-B;

16h00 thứ Tư, 04/11/2020 đối với các Lớp:  D20CN5,6,9,10-B; D20AT3,4-B; D20DT1,2-B; D20VT1,2,5,6,7,8-B; D20PT1,2-B.

  1. Địa điểm: Hội trường số A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội.
  2. Nội dung: Giảng viên của Trung tâm GDQPAN – Trường Đại học SP TDTT Hà Nội cùng với phòng Giáo vụ: Phổ biến kế hoạch, nội dung của khóa học GDQP-AN (đợt 1), quán triệt ý thức học tập, giải đáp thắc mắc có liên quan.

Chi tiết về thời gian, phương tiện di chuyển của đợt tập trung học tập nội dung Giáo dục quốc phòng sinh viên xem tại trang sau

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp tập trung đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Kế hoạch bố trí xe đưa đón