Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D17DT và D18PT

Thông báo: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) khóa 2020
28/10/2020
Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ phụ (hè) năm học 2019-2020
03/11/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách phân lớp chuyên ngành của các sinh viên đại học chính quy khóa 2017 ngành điện-điện tử, khóa 2018 ngành công nghệ đa phương tiện. Cụ thể sinh viên download file kèm.

Các trường hợp thắc mắc đề nghị liên hệ với cô Chu Phương Hiền – Phòng Giáo vụ tầng 1 nhà A1 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về:

D17DT phân chuyên ngành

D18PT phân chuyên ngành