Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên chính quy Đại học khóa 2013-2014-2015-2016

Thông báo Về việc: Thu học lại, học cải thiện điểm, hai văn bằng kỳ I năm học 2020-2021
20/10/2020
Thông báo: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) khóa 2020
28/10/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Để chuẩn bị hồ sơ cho việc xét tốt nghiệp của khóa 2013, 2014, 2015, 2016 theo kế hoạch đề nghị các sinh viên trên bổ sung giấy tờ (Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh) còn thiếu (danh sách kèm theo) :  Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh theo quy định, nộp về phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa) trước ngày 06/11/2020.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Các trường hợp không nộp đầy đủ giấy tờ hồ sơ còn thiếu sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV THIẾU HỒ SƠ D13-D14-D15

DSSV D16 KINH TẾ THIẾU HỒ SƠ