Thông báo: Kế hoạch thu nợ của sinh viên từ học kỳ I năm học 2020-2021 trở về trước các lớp đại học, cao đẳng và liên thông đại học

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 1, năm học 2020-2021
12/11/2020
Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 2) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2020
18/11/2020

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ HV của Giám Đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại điều 12 khoản 6;

Căn cứ Quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ nghiên cứu sinh, học viên sinh viên của Học viện tại điều 6;

Căn cứ thông báo số 735/TB-HV ngày 08/10/2020, và thông báo số 768/TB-HV ngày 15/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí, học lại, học cải thiện điểm kỳ 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ sổ theo dõi công nợ học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 11/11/2020;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo về việc thu nợ học phí, học lại của sinh viên như sau:

 1. Học viện thông báo Danh sách các sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông đại học còn đang nợ học phí, tính đến học kỳ I năm học 2020-2021 như sau (Danh sách chi tiết kèm theo).

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra, rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

 • Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;
 • Nhận thông báo trên email nội bộ của Học viện đã được Học viện cung cấp;
 • Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý giáo vụ tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.
 1. Học viện yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách nợ học phí, học lại, khẩn trương hoàn thành trách nhiệm đối với công nợ của mình.
 • Thời gian thu: từ ngày 12/11/2020 đến 30/11/2020 (trong giờ hành chính)
 1. Hình thức thu:
 • Đối với tiền học phí và học lại:
 • Cách 1: Sinh viên khóa 2016, 2017,2018, 2019 đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng sẽ trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.
 • Cách 2: Sinh viên khóa 2015 trở về trước và sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội:
 • Nộp qua tài khoản Ngân hàng:
 • Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 • Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội
 • Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;
 • Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B14DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D14CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ I năm 2020-2021;
 • (Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng;
 1. Sau 17h00 ngày 30/11/2020, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, của mình thì:
 • Không được công nhận kết quả thi học kỳ I năm học 2020-2021;
 • Không được đăng ký môn học, học kỳ II năm học 2020-2021;

Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt (sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt…) phải làm, đơn xin hoãn, chậm nộp học phí (theo mẫu và kèm theo hồ sơ theo quy định) để Học viện xem xét.

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu sinh viên có vướng mắc thì liên hệ với phòng Tài chính kế toán (Bộ phận Kế toán –Văn phòng giao dịch 1 cửa để nộp đơn, hoặc liên hệ điện thoại: 024.38547796) để được giải đáp. Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không có ý kiến, Học viện sẽ coi như khoản nợ của sinh viên là đúng.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Thông báo thu nợ hp kỳ 1 năm 20-21+ Mẫu đơn xin hoãn

DS SINH VIEN NO HP(12.11)