Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 2) cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2020

Thông báo: Kế hoạch thu nợ của sinh viên từ học kỳ I năm học 2020-2021 trở về trước các lớp đại học, cao đẳng và liên thông đại học
12/11/2020
Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2019-2020 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
19/11/2020

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) – Đợt 2 cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2020. Cụ thể:

  1. Đối tượng tập trung:

– Toàn thể sinh viên các lớp: Đại học chính quy khóa 2020 các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing, Thương mại điện tử.

– Sinh viên các khóa từ 2019 trở về trước còn nợ các nội dung học phần GDQP-AN

  1. Thời gian:

– 11h00 thứ Tư ngày 25/11/2020;

  1. Địa điểm: Hội trường số A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội.
  2. Nội dung: Giảng viên của Trung tâm GDQPAN – Trường Đại học SP TDTT Hà Nội cùng với phòng Giáo vụ: Phổ biến kế hoạch, nội dung của khóa học GDQP-AN (đợt 2), quán triệt ý thức học tập, giải đáp thắc mắc có liên quan.
  3. Yêu cầu đối với Ban cán sự các lớp và toàn thể sinh viên:

– Phổ biến trước kế hoạch học tập GDQP-AN – Đợt 2 (kèm theo) cho toàn thể sinh viên của lớp trên và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập.

– Các trường hợp đã có chứng chỉ GDQP-AN; Do điều kiện sức khỏe có nguyện vọng tạm hoãn tham gia đợt học tập hoặc sinh viên từ khóa 2019 trở về trước có nguyện vọng học lại:  Sinh viên phải làm đơn cùng với đầy đủ giấy tờ và nộp trực tiếp tại phòng Giáo vụ – tầng 1 – nhà A1 trong các ngày 24 – 26/11/2020 (gặp Thầy Nguyễn Hồng Minh) .

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp tập trung đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng!

Tải về: Toàn văn thông báo + Kế hoạch đi học GDQP_Dot2