Thông báo V/v: Danh sách sinh viên các khóa đã trả nợ môn học đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2019 khối ngành kỹ thuật đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
21/02/2024
Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2023-2024 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy
28/02/2024

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện.

– Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên tính đến ngày 20/02/2024.

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên hệ đại học chính quy các khóa đã trả nợ môn học đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 – năm 2024 như sau:

  1. Đối với các khóa trước đủ điều kiện xét tốt nghiệp: Danh sách kèm theo.
  1. Sinh viên tra cứu kết quả học tập cá nhân đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn. Sinh viên thắc mắc về kết quả học tập đề nghị làm đơn và gửi email tới phòng Giáo vụ (cô Hoàng Kim Cúc – email: hkcuc@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797. Lưu ý: gửi từ email do Học viện cấp).
  2. Hoãn xét tốt nghiệp: Các trường hợp có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp đề nghị làm đơn và gửi email tới phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng – email: hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797. Lưu ý: gửi từ email do Học viện cấp).
  3. Lưu ý:

– Các sinh viên đã tích lũy đủ điều kiện về điểm nhưng còn thiếu hồ sơ, học phí, lệ phí… phải hoàn thành nộp bổ sung trước 28/02/2024.

– Sinh viên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trên website của phòng Giáo vụ. Dự kiến xét trong đầu tháng 3/2024.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

DSSV đủ điều kiện TN (29.2.2024)

Mau don xin hoan xet tot nghiep