Thông báo: V/v Cung cấp thông tin và trả lời sinh viên thông qua fanpage

Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh các lớp khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021– học kỳ 2 2023-2024 (dự kiến)
22/01/2024
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2019 khối ngành kỹ thuật đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
21/02/2024
Show all

Hiện nay fanpage cũ của Phòng Giáo vụ đang gặp vấn đề kỹ thuật.

Trong thời gian chờ xử lý, khắc phục, phòng Giáo vụ sẽ thông tin và trả lời sinh viên thông qua fanpage mới là: https://www.facebook.com/giaovuptit/

Các thông tin sẽ được song song cung cấp trên website của phòng và fanpage trên.

Các thắc mắc của sinh viên qua fanpage sẽ được phòng trả lời trong thời gian sớm nhất có thể.

Trân trọng!