Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2019 khối ngành kỹ thuật đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Thông báo: V/v Cung cấp thông tin và trả lời sinh viên thông qua fanpage
19/02/2024
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên các khóa đã trả nợ môn học đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
22/02/2024

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện.

– Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên tính đến ngày 20/02/2024.

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2019 (khối kỹ thuật) đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 – năm 2024 như sau:

  1. Đối với khóa 2019 khối kỹ thuật: Thông tin sinh viên đủ/chưa đủ điều kiện để xét tốt nghiệp được gửi tới email sinh viên gồm:

– Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp

– Sinh viên đã tích lũy đủ điều kiện về điểm nhưng còn thiếu hồ sơ, học phí, lệ phí…

– Sinh viên chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp kèm lý do chưa đủ.

  1. Sinh viên tra cứu kết quả học tập cá nhân đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn. Sinh viên thắc mắc về kết quả học tập đề nghị làm đơn và gửi email tới phòng Giáo vụ (cô Hoàng Kim Cúc – email: hkcuc@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797. Lưu ý: gửi từ email do Học viện cấp).
  2. Hoãn xét tốt nghiệp: Các trường hợp có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp đề nghị làm đơn và gửi email tới phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng – email: hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797. Lưu ý: gửi từ email do Học viện cấp).
  3. Lưu ý:

– Các sinh viên đã tích lũy đủ điều kiện về điểm nhưng còn thiếu hồ sơ, học phí, lệ phí… phải hoàn thành nộp bổ sung trước 28/02/2024.

– Sinh viên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trên website của phòng Giáo vụ. Dự kiến xét trong đầu tháng 3/2024.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

Mau don xin hoan xet tot nghiep