Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành các lớp ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2022

Thông báo V/v: Tư vấn chuyên ngành đào tạo khóa 2021 các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao và khóa 2023 ngành Kế toán
01/03/2024
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên khóa 2019 ngành kỹ thuật được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024
14/03/2024

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D22PT

Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2022 ngành Công nghệ đa phương tiện, từ học kỳ 2 năm học 2023-2024 sẽ chia thành 2 chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện, Thiết kế đa phương tiện Để giải thích cho sinh viên hiểu rõ các chuyên ngành học và định hướng nghề nghiệp sau này, phòng Giáo vụ và khoa Đa phương tiện tổ chức buổi hội thảo cho 195 sinh viên ngành Công nghệ đa phương tiện. Cụ thể như sau:

  • Thời gian: 18h00 thứ ba ngày 19/03/2024
  • Địa điểm: Hội trường 1.
  • Thành phần tham gia: Lãnh đạo khoa Đa phương tiện, toàn thể sinh viên Công nghệ đa phương tiện khóa 2022.

Lưu ý: Các trường hợp sinh viên không đăng ký trực tuyến, nhà trường sẽ tự sắp xếp theo chuyên ngành hợp lý.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục danh mục mã chuyên ngành