Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2023-2024 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên các khóa đã trả nợ môn học đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
22/02/2024
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II năm học 2023 – 2024
28/02/2024

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024;

– Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về việc mở các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ Đại học chính quy.

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo tổ chức các lớp học lại, học cải thiện theo hình thức lớp riêng của học kỳ 2, năm học 2023-2024 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy. Cụ thể như sau:

 1. Học phần dự kiến mở và đối tượng đăng ký học:
 • Tất cả các học phần (trừ Thực tập tốt nghiệp các ngành, Giáo dục AN-QP và các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành: QTKD, KT, MR, TMĐT và Truyền thông đa phương tiện).
 • Đối tượng: sinh viên khóa 2020 và sinh viên các khoá trước còn thời hạn đào tạo.
 1. Hình thức học tập: Học trực tuyến qua phần mềm TranS
 2. Nguyên tắc mở lớp: Các lớp môn học được mở trên nguyên tắc:
 • Ưu tiên mở các lớp: có từ 5 sinh viên trở lên đăng ký nguyện vọng học; không có trong học kỳ 2 năm học 2023-2024.
 • Các lớp học phần bố trí được giảng viên giảng dạy.
 1. Kế hoạch thực hiện:
 • Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống QLĐT: Từ 12h00 ngày 11/03 đến 24h00 ngày 14/03/2024
 • Đăng ký thời khóa biểu: từ 12h ngày 02/04 đến 24h ngày 04/04/2024
 • Thời gian học: từ 08/04-19/05/2024 (trực tuyến trong và ngoài giờ hành chính).
 • Thời gian nộp lệ phí học lại: Từ 10/04-23/04/2024.
 • Thời gian thi (dự kiến): Từ 20/05 – 26/05/2024.
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên không được đăng ký các học phần đang tham gia học tại Học kỳ 2 năm học 2023-2024.
 • Sinh viên còn nợ học phí tính đến hết học kỳ 1 năm học 2023-2024
 • Sinh viên không đăng ký nguyện vọng sẽ không được đăng ký thời khóa biểu.

– Sinh viên đăng ký nguyện vọng online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn (cụ thể như sau: vào phần Đăng ký môn nguyện vọng -> tại ô “Môn học” nhập đúng “Mã môn học” có nguyện vọng học, sau đó bấm nút “Đăng ký”).

Phòng Giáo vụ thông báo tới Ban cán sự các lớp, các sinh viên có liên quan để biết và thực hiện.

Trân trọng!