Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2023-2024 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy
28/02/2024
Thông báo V/v: Tư vấn chuyên ngành đào tạo khóa 2021 các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao và khóa 2023 ngành Kế toán
01/03/2024

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy đang trong thời gian học tập tại cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.
  2. Thủ tục, thời gian thực hiện:

– Sinh viên thực hiện đăng ký trên ứng dụng PTIT S-Link: Sinh viên cập nhật bản mới nhất của ứng dụng sau đó đăng nhập và vào mục Dịch vụ một cửa –> Giáo vụ –> Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ sinh viên, điền đầy đủ thông tin, gửi kèm ảnh thẻ 3×4, ảnh chụp CMTND/CCCD, thực hiện thanh toán dịch vụ và nộp đơn theo hướng dẫn trên ứng dụng.

– Mức lệ phí: 55.000 đ/thẻ.

– Thời gian đăng ký: Từ 29/02/2024 đến hết 07/03/2024.

– Thời gian trả thẻ: Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.

– Lưu ý: Phòng Giáo vụ từ chối tiếp nhận các trường hợp không đầy đủ thông tin hồ sơ; thiếu ảnh thẻ, bản chụp CMTND/CCCD hoặc chưa nộp lệ phí.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!