Thông báo: Về việc Tổ chức đào tạo lớp tiếng Anh bổ trợ (Course 0) của Khóa 2020

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)
05/01/2021
Thông báo: V/v Thời gian đăng ký học ghép, điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020 – 2021
19/01/2021

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Kết quả kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào theo bài thi TOEIC Placement test online của sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc tổ chức đào tạo lớp tiếng Anh tăng cường (Course 0) như sau:

 1. Đối tượng phải tham dự lớp học tiếng Anh bổ trợ (Course 0) 

Các sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2020 thuộc một trong các đối tượng sau đây sẽ phải tham dự lớp học tiếng Anh bổ trợ (Course 0) do Học viện tổ chức:

 • Các sinh viên có kết quả kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào theo bài thi TOEIC Placement test online từ 150 điểm trở xuống;
 • Các sinh viên không đăng ký hoặc không dự thi trong đợt kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào của khóa 2020 và không có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả tương đương từ 150 TOEIC điểm trở lên.

(Danh sách chi tiết kèm theo) 

 1. Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu: Chi tiết kèm theo (sinh viên có thể kiểm tra Thời khóa biểu của cá nhân trên Hệ thống quản lý đào tạo Edusoft).
 2. Học phí 
 • Mức học phí: 460.000 đồng/tín chỉ;
 • Hình thức nộp học phí:

  Cách 1: Sinh viên nộp tiền mặt tại văn phòng giao dịch 1 cửa 

  Cách 2: Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

  Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

  Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;  

  Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B20DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D20CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí học phần tiếng anh bổ trợ

 • Thời gian đóng học phí: 11/01/2021-25/01/2021
 1. Học liệu học tập: 

– Sinh viên bắt buộc phải tự túc trang bị các học hiệu như sau:

 • Sách học tập của học phần tiếng Anh Course 0 do IIG Việt Nam phát hành;
 • Tài khoản ED (English Discoveries) do IIG Việt Nam cung cấp để học tập tiếng Anh trực tuyến theo chương trình (sinh viên có thể lựa chọn một trong các Gói tài khoản 3, 6, 12 hoặc 24 tháng).

– Chi phí học liệu:

 • Giá sách học và tài khoản ED theo thông báo chi tiết của IIG Việt Nam (Thông báo kèm theo);
 • Mức giá trên đã được IIG Việt Nam hỗ trợ theo chương trình hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và IIG Việt Nam;
 • Năm 2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ hỗ trợ 50% kinh phí tài khoản ED cho sinh viên phải tham gia học học phần tiếng Anh bổ trợ Course 0 với Gói 3 hoặc 6 tháng (mức giá hỗ trợ là mức giá đã được IIG Việt Nam hỗ trợ).

– Hình thức nộp tiền:

 • Hình thức: sinh viên đăng ký và đóng tiền mua Sách học và tài khoản ED tại Văn phòng Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Cơ bản, Tầng 10 Nhà A2 (Điện thoại: 0915.023.399);
 • Thời gian:  Từ ngày 11/01 đến hết ngày 14/01/2021 (trong giờ hành chính).
 • Lưu ý: Các trường hợp sinh viên có tên trong danh sách phải học đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ và chưa làm thủ tục xin miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào, đề nghị sinh viên làm đơn theo mẫu gửi kèm và nộp tại Văn phòng 1 cửa (ô số 1) trước ngày 14/01/2021 để được xem xét. 

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

TKB cac lop TA tang cuong khoa 2020

Mau don xin huy hoc phan TA