Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2020

Thông báo Về việc: Xử lý đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2020-2021; tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với các sinh viên nộp học phí muộn sau ngày 17/12/2020
31/12/2020
Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)
05/01/2021

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2020 như sau:

– Thời gian: từ thứ 4 ngày 06/01/2021

– Thủ tục thực hiện: Cán bộ lớp sinh viên trực tiếp đến nhận thẻ cho lớp tại Văn phòng một cửa.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin hoặc chưa có thẻ (do chưa có ảnh) yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 20/01/2021 tại bàn số 1 – Văn phòng một cửa.

Trân trọng thông báo!