Thông báo: V/v Chi trả học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020
24/12/2020
Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020
30/12/2020

Học viện thông báo:

Chi trả tiền học bổng cho các sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

  1. Đối với sinh viên nợ học phí hoặc không có số tài khoản, sinh viên nhận tiền mặt trực tiếp tại P118 nhà A1, thời gian nhận bắt đầu từ sáng ngày 30/12 đến hết 31/12
  2. Đối với sinh viên còn lại, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng theo danh sách đính kèm.

Trân trọng ./.

Tải về: DSSV Nhận tiền học bổng qua tài khoản ngân hàng