Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)

Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2020
05/01/2021
Thông báo: Về việc Tổ chức đào tạo lớp tiếng Anh bổ trợ (Course 0) của Khóa 2020
08/01/2021

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 và Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ Cao đẳng, Đại học chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện;

– Căn cứ Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại Học viện;

Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 – học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt tháng 1/2021) cho sinh viên hệ Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định như sau:

  1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ 18/01 – 29/01/2021.

– Địa điểm: tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ), tiếp nhận trong giờ hành chính theo lịch làm việc của Văn phòng một cửa.

– Đối tượng các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định và có nhu cầu:

+ Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, chuyển đổi điểm: Sinh viên từ khóa 2014 đến 2020.

+ Tiếp nhận hồ sơ xét chuẩn đầu ra: Sinh viên khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (khóa 2017 chỉ xét đối với các ngành: Kế toán, QTKD, Marketing, Truyền thông đa phương tiện).

  1. Hồ sơ tiếp nhận bao gồm:

– Xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm tiếng Anh: Sinh viên làm đơn theo các mẫu:

+ Mẫu 1a đối với khóa 2014

+ Mẫu 1b đối với các khóa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

+ Mẫu 1c đối với khóa 2020

– Xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh: Sinh viên làm đơn theo Mẫu 2.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ/phiếu điểm tiếng Anh quốc tế:

+ Đối với các sinh viên dự thi TOEIC do IIG tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong năm 2019, 2020: sinh viên nộp bản photo chứng chỉ/phiếu điểm.

+ Đối với các trường hợp khác: Chỉ tiếp nhận hồ sơ nếu bản sao được gửi từ Đơn vị cấp chứng chỉ (gửi về địa chỉ: Cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 0243.854.7797).

Các trường hợp đặc biệt: sinh viên liên hệ Cô Chu Phương Hiền theo địa chỉ, thông tin nêu trên để được hướng dẫn.

  1. Quy trình thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian và địa điểm ở mục 1.

– Nhập dữ liệu sinh viên có đơn đề nghị xét, kiểm tra, rà soát thông tin

– Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được miễn học, miễn thi, chuyển đổi điểm, công nhận đạt chuẩn đầu ra trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin, các sai sót nếu có đề nghị phản ánh với Phòng Giáo vụ (cô Chu Phương Hiền – tầng 1 – A1, điện thoại: 0243.854.7797) để kịp thời cập nhật, sửa chữa.

– Trình Giám đốc Học viện ra Quyết định miễn học, miễn thi, chuyển đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;

– Thông báo kết quả cho sinh viên trên trang web: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

– Cập nhật điểm trên hệ thống Quản lý đào tạo http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn đề nghị