Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)
28/06/2021
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021
29/06/2021
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm Tiếng anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 ( Đợt T6/2021)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 2 ngày 05/07/2021.

Trân trọng ./.

Tải về:

K2014-đợt 14 – CĐĐ T06 – 2021

K2015 – CĐĐ T06 – 2021

K2016 – CĐĐ – T6 năm 2021

K2017 CĐĐ – T6 năm 2021