Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)
28/06/2021
Thông báo: V/v Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy – học tập, tổ chức thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội từ ngày 12/07/2021
02/07/2021

Kính gửi:              Sinh viên hệ chính quy từ khóa 2016 trở về trước

 Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 24/6/2021 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2021 (đăng ký xét TN tháng 5/2021) đối với sinh viên hệ Cao đẳng và Đại học chính quy từ khóa 2016 trở về trước, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóahoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

  1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2021 của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).
  2. Từ 14h00 ngày Thứ Tư (30/6/2021), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa (bản gốc) và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần tại “Văn phòng một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMTND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện.

Trường hợp sinh viên có nhu cầu, Học viện sẽ cấp bản sao GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa. Sinh viên đăng ký, nộp phí theo quy định của Học viện và nhận lại bản sao tại Văn phòng một cửa. Mức phí: 3.000 đ/bản sao.

  1. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ (dự kiến trong tháng 8/2021).
  2. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước 14h30 Thứ Năm, ngày 08/07/2021.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

QĐ 520 DSSV Đại học CQ được CNTN tháng 6/2021

QĐ 521 DSSV Cao đẳng CQ được CNTN tháng 6/2021