Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2017 khối kinh tế, truyền thông Đa phương tiện đủ/chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020
16/08/2021
Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020 (Lần 2)
26/08/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc danh sách sinh viên khóa 2017 khối kinh tế, truyền thông Đa phương tiện đủ/chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. Cụ thể:

  1. Thông tin sinh viên đủ/ chưa đủ điều kiện tốt nghiệp được gửi về email của sinh viên (email do Học viện cấp).
  2. Lưu ý:

– Các sinh viên còn nợ học phí, lệ phí học lại, học cải thiện… sẽ không được xét tốt nghiệp.

– Sinh viên có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp, thắc mắc về danh sách đủ/chưa đủ điều kiện, thắc mắc về kết quả học tập… làm đơn và gửi về email cô Đỗ Thúy Hằng: hangdt@ptit.edu.vn (chỉ chấp nhận đơn sinh viên gửi từ email do Học viện cấp) trước ngày 01/09/2021.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.