Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)
30/08/2021
Thông báo: Về việc Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2 cho khóa 2020
08/09/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý:

*Sinh viên phải gửi phiếu điểm qua EMS hoặc nộp sau khi hết cách ly theo như thông báo. SV không nộp sẽ bị hủy kết quả

*Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 4 ngày 01/09/2021.

Trân trọng ./.

Tải về:

K2019 MHMT (T9-2021)

K2020-MHMT (T9-2021)

DSSV D19+D20 chưa có phiếu điểm