Thông báo: V/v Tổ chức học các học phần Giáo dục thể chất của học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2021 – học kỳ 1 năm học 2021-2022
14/09/2021
Thông báo: V/v Ban hành lịch thi các học phần Tiếng Anh trong học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021
20/09/2021

Căn cứ tình hình học tập các học phần Giáo dục thể chất (GDTC) trong học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020 – 2021, trên cơ sở thống nhất với Bộ môn GDTC – Khoa cơ bản 1, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học các lớp GDTC1, GDTC2 (thuộc kỳ phụ năm học 2020-2021) và tổ chức học tiếp các nội dung còn thiếu của học phần GDTC2 của khóa 2020 (học kỳ 2 năm học 2020 -2021), cụ thể như sau:

  1. Đối với các lớp học phần GDTC1 và GDTC2 học kỳ phụ (kỳ Hè) năm học 2020-2021:

– Sinh viên đã đăng ký học các học phần trên truy nhập hệ thống QLĐT từ ngày 16/9/2021 để biết lịch học chi tiết, thời gian học bắt đầu từ 03/10/2021 (lưu ý: sinh viên khi vào trang Thời khóa biểu cá nhân phải chọn xem tại Học kỳ 3 năm học 2020-2021).

  1. Đối với các lớp học phần GDTC2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020:

– Sinh viên đã đăng ký học học phần GDTC2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 truy nhập hệ thống QLĐT từ ngày 16/9/2021 để biết lịch học chi tiết, thời gian học bắt đầu từ 20/09/2021 (lưu ý: sinh viên khi vào trang Thời khóa biểu cá nhân phải chọn xem tại Học kỳ 2 năm học 2020-2021).

  1. Lưu ý:

– Danh sách Sinh viên của các nhóm học phần được giữ nguyên như danh sách Sinh viên đã đăng ký (đối với học kỳ phụ) và danh sách Sinh viên đã học trong nhóm (đối với học phần GDTC2 khóa 2020).

– Trong trường hợp sinh viên bị trùng lịch với các môn học khác đã đăng kí trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, sinh viên liên hệ trực tiếp giảng viên dạy các lớp học phần GDTC để được điều chỉnh lịch phù hợp.

– Mọi vấn đề vướng mắc cần giải đáp, sinh viên liên hệ (trong giờ hành chính) từ ngày 21/09 đến 23/09/2021 theo số điện thoại 0912200783 để được giải đáp.

Trân trọng!