Thông báo: V/v Ban hành lịch thi các học phần Tiếng Anh trong học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Tổ chức học các học phần Giáo dục thể chất của học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021
16/09/2021
Thông báo: V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2017
21/09/2021

Kính gửi:   Các lớp Sinh viên

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021; Căn cứ kết luận của Lãnh đạo Học viện V/v tổ chức thi trực tuyến (thông báo số: 669/TB-HV ngày 30/7/2021) và theo đề nghị của Bộ môn, để hoàn thành tiến độ đào tạo năm học, phòng Giáo vụ thông báo ban hành lịch thi các học phần Tiếng Anh, cụ thể:

  1. Đối với các học phần Tiếng Anh tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2020-2021:

– Tổ chức thi các kỹ năng: Nghe – Đọc – Viết (kỹ năng Nói đã tổ chức thi);

– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS;

– Thời gian thi: 25-26/9/2021 và 02-03/10/2021.

  1. Đối với các học phần Tiếng Anh tổ chức trong học kỳ phụ năm học 2020-2021:

– Tổ chức thi các kỹ năng: Nghe – Đọc – Viết và Nói;

– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS;

– Thời gian thi: 09-10/10/2021.

Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, đề nghị sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi và thực hiện. Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.

 

Trân trọng thông báo!