Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2021 – học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo: Về việc Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2 cho khóa 2020
08/09/2021
Thông báo: V/v Tổ chức học các học phần Giáo dục thể chất của học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021
16/09/2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên khóa 2021, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép với khóa 2021 trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Sinh viên hệ chính quy khóa 2020 trở về trước (bao gồm cả sinh viên hệ chất lượng cao ngành CNTT) còn thời gian đào tạo có nhu cầu học lại, học cải thiện, học hai văn bằng và đã hoàn thành nộp học phí đến hết học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021.

  1. Hình thức, thời giancách thực hiện việc đăng ký:

– Sinh viên đăng ký online bằng tài khoản cá nhân qua hệ thống qldt.ptit.edu.vn từ 12h ngày 21/09 (thứ 3) đến 24h ngày 24/09/2021 (thứ 6).

Để thực hiện việc đăng ký, sinh viên vào mục Đăng ký môn học trên hệ thống qldt, nhập đúng Mã học phần cần học vào ô Lọc theo môn học -> bấm nút “Lọc” -> Sẽ hiển thị Lịch học các nhóm của học phần cần tìm (Trường hợp không hiển thị tức là Sinh viên nhập sai mã học phần hoặc học phần đó không tổ chức trong kỳ học này)

  1. Một số lưu ý:

– Sinh viên cần xem và nắm rõ Thời khóa biểu của khóa 2021 (file phụ lục gửi kèm) trước khi đăng ký để tránh việc trùng lịch với các nội dung học tập khác của cá nhân (đặc biệt với sinh viên khóa 2017 trở về trước trong tháng 10 và tháng 11 tới còn nội dung làm Đồ án, học các học phần thay thế Tốt nghiệp).

– Sinh viên có nguyện vọng học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin 1 (mã học phần BAS1111) có thể đăng ký học thay thế bằng học phần Triết học Mác – LêNin (mã học phần BAS1150);

– Với các học phần khác: Sinh viên phải đăng ký đúng Mã các học phần cần học lại, học cải thiện, có trong kế hoạch đào tạo kỳ 1 năm học 2021-2022 của khóa 2021

– Phòng giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ việc đăng ký bổ sung cũng như không giải quyết hủy các học phần mà sinh viên đã đăng ký, có vấn đề gì cần giải đáp trong thời gian đăng ký, sinh viên liên hệ số điện thoại 0836 559 808 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Phụ lục: TKB_khóa 2021