Thông báo: Về việc Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2 cho khóa 2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)
30/08/2021
Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2021 – học kỳ 1 năm học 2021-2022
14/09/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2  cho khóa 2020 tại Học viện như sau:

  1. Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2:

Từ ngày 09/09/2021, sinh viên sử dụng ID và pass cũ (đã học tiếng Anh Course 1) để tiếp tục học trực tuyến tiếng Anh Course 2. Trong đó:

  • Đối với các tài khoản cũ hết hạn trong khoảng thời gian từ 19/10/2021 đến 5/11/2021: Ngày 15/10/2021, Học viện sẽ thông báo tài khoản mới cho sinh viên trên hệ thống PTIT Slink, sinh viên sẽ chủ động thực hiện kích hoạt tài khoản mới khi tài khoản cũ hết hạn.
  • Đối với các tài khoản cũ hết hạn trong khoảng thời gian từ 29/12/2021 đến 06/01/2022: Ngày 10/12/2021, Học viện sẽ thông báo tài khoản mới cho sinh viên trên hệ thống PTIT Slink, sinh viên sẽ chủ động thực hiện kích hoạt tài khoản mới khi tài khoản cũ hết hạn.
  1. Hướng dẫn sử dụng tài khoản học trực tuyến ED.
  • Hướng dẫn sử dụng Video xem tại link mp4 – Google Drive
  • Đường link đăng nhập dành cho sinh viên: http://ed.engdis.com/ptit
  • Trường hợp cần được tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật trong quá trình học: Email: customercare@iigvietnam.edu.vnĐiện thoại hỗ trợ: 0333 081 354/ 0966654114 / 0973924114 (TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!