Thông báo: V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2017

Thông báo: V/v Ban hành lịch thi các học phần Tiếng Anh trong học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021
20/09/2021
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2021-2022
23/09/2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các ngành kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2017 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:
  • Sinh viên các ngành khối Kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2017 thuộc diện đủ điều kiện làm Đồ án hoặc học các học phần thay thế Tốt nghiệp (bao gồm cả sinh viên hệ Chất lượng cao). Danh sách sinh viên làm Đồ án, học các học phần thay thế Tốt nghiệp (cùng với Thời khóa biểu các học phần) được phòng Giáo vụ thông báo trước ngày 28/09/2021.
  • Sinh viên các ngành kỹ thuật các khóa 2014, 2015, 2016 còn nợ các học phần thay thế Tốt nghiệp.
  • Lưu ý: Sinh viên phải hoàn thành học phí, lệ phí đến hết học kỳ phụ năm học 2020-2021 trước 26/09/2021 mới được đăng ký môn học.
  1. Thời gian, nội dung đăng ký:
  2. Thời gian đăng ký online trên hệ thống qldt:

–  Hệ CLC (từ E14 đến E17):  từ 12h00 ngày 29/09 đến 12h ngày 30/09/2021.

–  Các ngành, hệ khác (D14 đến D17): từ 12h ngày 30/09 đến 24h ngày 02/10/2021.

  1. Nội dung đăng ký:

– Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp: chỉ được Đăng ký học phần Đồ án Tốt nghiệp.

– Sinh viên học các học phần thay thế Tốt nghiệp (bao gồm cả các Sinh viên làm Đơn xin chuyển từ làm Đồ án sang học các học phần thay thế): chỉ được đăng ký học 2 học phần theo quy định, riêng sinh viên ngành kỹ thuật Điện tử viễn thông lựa chọn đăng ký 2 trong danh mục 3 học phần (Danh mục các học phần kèm theo).

* Các sinh viên xin chuyển hình thức: đăng ký môn học theo thời gian và nội dung trên, Sinh viên làm đơn xin chuyển nguyện vọng từ làm đồ án tốt nghiệp sang học môn thay thế theo thông báo riêng về kết quả xét giao đồ án tốt nghiệp.

  1. Quy định nộp Đơn và liên hệ hỗ trợ:

Sinh viên cần hỗ trợ đăng ký làm Đơn theo mẫu tại Phụ lục1 và gửi e-mail tới thầy Nguyễn Hồng Minh:  minhnh@ptit.edu.vn từ ngày 03/10 đến hết ngày 04/10/2021 (Phải gửi từ e-mail do Học viện đã cấp cho sinh viên). Các thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ theo số điện thoại 0836 559 808 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Tải về:

Thong_bao_thuc_hien_khoi_kien_thuc_TN_cac_nganh_Ky_thuat_Khoa_2017

Phuluc1_Mau_Don_dieu_chinh_dang_ky