Khung chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy khóa 2021

Quy chế đào tạo tín chỉ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2021
07/10/2021
Hướng dẫn thủ tục hành chính, Các mẫu biểu sinh viên thường sử dụng
07/10/2021
Show all

1. Yêu cầu về chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp:

a) Về Kiến thức và kỹ năng chuyên môn:

Đối với mỗi chương trình đào tạo, Học viện xây dựng yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Chi tiết các yêu về cầu chuẩn ra về kiến thức và kỹ năng chuyên môn được Học viện cung cấp cho sinh viên trong quá trình tổ chức đào tạo và thông báo cụ thể trên website Học viện.

b) Về Kỹ năng mềm

– Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt thể hiện qua việc trình bày rõ ràng, tự tin và thuyết phục các vấn đề liên quan đến chuyên môn và các vấn đề kinh tế xã hội;

– Có kỹ năng làm việc nhóm, biết thành lập và tổ chức tốt công việc theo nhóm;

– Có các kỹ năng cá nhân và phẩm chất nghề nghiệp trong việc giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, lập kế hoạch và tổ chức công việc;

– Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

c) Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong công việc;

– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề nghiệp vụ về ngành nghề được đào tạo;

– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và đánh giá, cải tiến các hoạt động chuyên môn.

d) Về Hành vi đạo đức

– Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn;

– Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp chuyên môn liên quan đến ngành học trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước;

– Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

e) Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

– Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương đương;

– Có khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ học tập, nghiên cứu, hoà nhập nhanh với cộng đồng công nghệ thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường.

– Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.

2. Chương trình và thời gian đào tạo:

– Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4,5 năm gồm 9 học kỳ: có 8 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện và 1 kỳ thực tập chuyên sâu và thực tập thực tế tại cơ sở (đối với các ngành CNTT, CNKT Đ-ĐT, KT ĐTVT, ATTT, CNĐPT, KT ĐK&TĐH) và 4 năm gồm 8 học kỳ: có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện và 1 kỳ thực tập chuyên sâu và thực tập thực tế tại cơ sở  (đối với các ngành QTKD, Kế toán, Marketing, TT ĐPT, TMĐT, CN Tài chính).

Cuối khóa sinh viên làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế tốt nghiệp theo quy chế đào tạo.

– Sinh viên được đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học áp dụng theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian học tập tối thiểu là từ 3,5-4 năm và thời gian học tập tối đa là 6-7 năm tùy theo từng ngành.

3. Khối lượng kiến thức:

– Khối lượng kiến thức đối với các ngành đào tạo 4,5 năm là 150 Tín chỉ bắt buộc (chưa bao gồm các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Kỹ năm mềm) và đối với các ngành đào tạo 4 năm là 125-130 tín chỉ bao gồm Khối kiến thức GDĐC, Khối kiến thức GDCN và Thực tập, thi tốt nghiệp.

– Ngoài khối lượng kiến thức bắt buộc nêu trên, sinh viên phải hoàn thành các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, kỹ năng mềm theo quy định của Học viện.

4. Các hệ khác:

Ngoài hệ Đại học chính quy, Học viện còn có các hệ đào tạo khác: Hệ liên kết quốc tế, Hệ đào tạo bằng Tiếng Anh; Hệ văn bằng 2; Hệ Sau đại học ,hệ Vừa làm vừa học, Hệ Đại học theo hình thức giáo dục từ xa…

Chi tiết có thể tham khảo trên Website của Học viện và các Đơn vị quản lý giáo vụ tương ứng.

 

Tải về:

TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN VÀ DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC KHÓA 2021

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2021