Thông báo: Đăng ký học lại các học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh cùng với các lớp Đại học chính quy khóa 2021

Tra cứu thông tin sinh viên khóa 2023
05/10/2021
Quy chế đào tạo tín chỉ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2021
07/10/2021

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc Đăng ký học lại các học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) cho các sinh viên khóa 2020 trở về trước, cụ thể:

  1. Đối tượng:

– Sinh viên Đại học chính quy khóa 2020 trở về trước có nguyện vọng học lại các nội dung của học phần GDQP-AN.

  1. Nội dung và hình thức học tập:

– Các nội dung học lý thuyết: Sinh viên học theo hình thức học trực tuyến (online) từ ngày 25/10 đến ngày 05/11/2021.

– Các nội dung học thực hành: Sinh viên học theo hình thức tập trung tại Trung tâm GDQP&AN – Trường ĐH SPTDTT Hà Nội, Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau.

  1. Đăng ký học:

– Sinh viên có nguyện vọng làm Đơn (theo mẫu gửi kèm tại trang 2), gửi trước ngày 12/10/2021 về địa chỉ e-mail: minhnh@ptit.edu.vn; Lưu ý: Sinh viên phải gửi từ hệ thống mail do Học viện đã cấp;

– Các thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ theo số điện thoại 0836 559 808 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

Sinh viên theo dõi Lịch học online trên website của Phòng Giáo vụ, được thông báo trước ngày 23/10/2021.

Phòng Giáo vụ thông báo tới Sinh viên các lớp biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn đăng ký học lại