Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2021-2022

Thông báo: V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2017
21/09/2021
Thông báo: V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa
24/09/2021

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) học kỳ 1, năm học 2021-2022 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông chính quy đang trong thời gian học tập tại Cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.
  2. Thủ tục, thời gian thực hiện:

– Sinh viên thực hiện đăng ký theo một trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Đăng ký trên ứng dụng PTIT S-Link: Sinh viên cập nhật bản mới nhất của ứng dụng sau đó đăng nhập và vào mục Dịch vụ một cửa à Giáo vụ à Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ sinh viên; điền đầy đủ thông tin (có thể thực hiện thanh toán dịch vụ hoặc nộp sau khi nhận thẻ) và nộp đơn theo hướng dẫn trên ứng dụng.

+ Cách 2: Đăng ký trực tiếp: Sinh viên làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên theo mẫu, nộp lệ phí tại Phòng TCKT – Bộ phận một cửa và nộp đơn có dán ảnh tại Phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa (theo mẫu gửi kèm).

– Mức lệ phí: 55.000 đ/thẻ (theo Quyết định 477/QĐ-HV ngày 10/06/2021 của Giám đốc Học viện).

– Thời gian đăng ký: Từ 23/09/2020 đến 30/09/2021.

– Thời gian trả thẻ: Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

TB_Làm thẻ sinh viên 2021